Tentang Ibnusina Tuition

IBNU SINA TRAINING AND CONSULTANCY

Ibnu Sina Training and Consultancy telah didaftarkan pada tahun 2015. Memulakan operasi di Tanjong Malim, Perak, dan sehingga kini telah berkembang dengan jayanya ke 6 buah negeri iaitu Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor dan Kelantan. Mempunyai lebih 250 orang tutor berpengalaman yang sentiasa komited membantu anak-anak mencapai prestasi terbaik dalam pelajaran.

Ibnu Sina Training and Consultancy menyediakan perkhidmatan Tuisyen Di Rumah iaitu berkonsepkan direct teaching atau 1-to-1 tuition di mana tutor akan datang mengajar di rumah pelajar. Belajar dengan tunjuk ajar tutor dalam kelompok kecil pelajar antara 1-6 orang sahaja. Selain itu, Ibnu Sina Training and Consultancy juga menganjurkan program cuti sekolah dan program latihan bagi tutor meningkatkan kemahiran mengajar.

VISI

Menjadi syarikat tuisyen No.1 di seluruh Malaysia dengan menyediakan pelbagai produk pendidikan bagi kegunaan pelajar yang memberi impak tinggi selaras dengan sistem pendidikan terkini.

MISI

  • Menyediakan sumber dan kepakaran yang intensif dalam membantu pengajaran tutor lebih berkesan kepada pelajar.
  • Menyediakan modul terkini yang lebih efektif bagi membantu pelajar meningkatkan prestasi akademik selari dengan sistem pendidikan sekarang.
  • Menyediakan sistem pengurusan tuisyen yang berkesan dan lebih bersistematik.
  • Menyediakan perkhidmatan tuisyen di rumah seluruh Malaysia menjelang tahun 2020.

OBJEKTIF

  • Menaik taraf dan memantapkan kualiti tutor supaya dapat meningkatkan prestasi pelajar.
  • Merangka dan menyelaras sistem yang efektif dan bersistematik supaya dapat melicinkan gerak kerja pengurusan.
  • Membuat penyelidikan pendidikan secara berterusan berkenaan keperluan semasa pelajar di samping mewujudkan produk pendidikan yang berkualiti.
Pengasas Ibnusina Tuition

NORHAYATI MOHAMED

PENGASAS IBNUSINA

IBNUSINA adalah sebuah jenama di bawah Ibnu Sina Training & Consultancy yang telah mula digerakkan pada tahun 2015 oleh Puan Norhayati Mohamed. Beliau sendiri merupakan seorang tutor profesional & masih aktif mengajar subjek Matematik & Matematik Tambahan.

IBNUSINA fokus dalam menyediakan perkhidmatan tuisyen di rumah kepada para pelajar yang berkonsepkan direct teaching atau 1-to-1 tuition dan juga memberi latihan kepada tutor dan pelajar dalam beberapa siri program yang dianjurkan.

Sehingga tahun 2018, lebih daripada 1000 orang pelajar dari 6 buah negeri tetap setia memilih IBNUSINA dengan dibantu oleh lebih 250 orang tutor yang berpengalaman.

Scroll to top